header

Voorstelling

INOVIM is een groep bedrijven die specifieke diensten en producten levert aan openbare besturen, inzamelbedrijven en product- en technologieleveranciers met als inzet een betere, schonere en vooral afvalarme wereld.

Onze missie en visie hebben wij ingedeeld in een intern en een extern gedeelte. INOVIM wil een waardegedreven organisatie zijn. INOVIM kiest voor gecertificeerde managementsystemen voor al haar activiteiten.

De INOVIM Group NV is eigenaar van de operationele vennootschappen D&C n.v. (Hofstade – Aalst), Intraconteneurs s.a. (Fléron – Liège), EcoXpress s.a. (Fléron – Liège), INOVIM Nederland BV (Breda in Nederland), AIS (Hofstade - Aalst), TWS België en TWS Nederland (Roosendaal - Nederland).

Onze diensten en producten zijn onder gebracht in vier afdelingen

 

Services

Dit omvat alle implementatieprojecten en onderhoudscontracten.

Enkele voorbeelden van implementatieprojecten:

 • Distributie van nieuwe container(s)

 • Enquête om te weten welk volume een burger wenst en nadien de distributie van de gevraagde container

 • Vervanging van de oude container door een nieuwe container

 • Bechippen van de huidige containers

 • Aanpassen van huidige container naar nieuwe fractie

 

Enkele voorbeelden van onderhoudscontracten

 • Administratief beheer. Volgende diensten zijn inbegrepen: burgers te woord staan via het contactcenter, acties inplannen, adresstickers voorbereiden, de uitvoering van de actie controleren, rapportering, …. Het is de klant zelf die de acties op het terrein uitvoert.

 • Full service beheer: dezelfde diensten als bij ‘administratief beheer’, aangevuld met de effectieve uitvoering op het terrein en beheer van de stocks

  • Light: wij leveren de klant een of meerdere exporten aan zodat deze kan zorg dragen voor de facturatie

  • Extra: wij maken en verzenden de facturen, volgen de betalingen op, verzenden herinneringen en houden indien nodig een blacklist/whitelist bij.

 

Dankzij onze ervaring en gekwalificeerd personeel kunnen we u met raad en daad bijstaan bij de DIFTAR-facturatie en dit zowel volgens het pre- als het postfacturatieprincipe.

Lees meer over de facturatie.

 

Logistics

Dit omvat alle logistieke activiteiten voor de inzameling van niet-gevaarlijk afval en het beheer van containers.

Maak kennis met onze afdeling ‘Logistics’.

 

Solutions

Dit omvat het ontwerpen en ontwikkelen van software, hardware en volledige kant-en-klare afvalinzamelsystemen.

Zo bieden wij state-of-the-art container management software aan voor het beheer van al uw tweewielcontainers en vierwielcontainers, ondergrondse en bovengrondse collectieve afvalcontainers, milieupassen, ledigingen, storingen, klachten, …

Daarnaast vindt u bij ons de nodige hardware om uw project te ondersteunen. Dit omvat chips, milieupassen als badge of als sleutelhanger, toegangscontrolesystemen voor zowel de ondergrondse als bovengrondse verzamelcontainers, een beladingsidentificatiesysteem om op uw inzamelvoertuigen te installeren, …

Onze kant-en-klare afvalinzamelsystemen leveren we compleet en volledig operationeel. Ze bieden oplossingen die verder gaan dan andere inzamelsystemen.

Maak kennis met onze afdeling ‘Solutions.

 

Systems

Begin 2020 nam INOVIM Group Aloatec Ident Systems (AIS) uit Deinze over. 

Opgericht in 2004, is AIS gespecialiseerd in hard- en softwareoplossingen voor recyclageparken voor lokale overheden en is met meer dan 170 geïnstalleerde recyclageparken marktleider in Vlaanderen. AIS ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt Diftar-systemen op recyclageparken.

Voortaan kunnen klanten bij INOVIM terecht voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van recyclageparken. Met INOVIM heeft de klant dus één partner die zorg draagt voor de volledige installatie van toegangszuilen, slagbomen, weegbruggen, betalingsunits, … en het noodzakelijke verdere onderhoud.

Missie/Visie

Onze missie en visie hebben wij ingedeeld in een intern en een extern gedeelte. Ieder personeelslid, ongeacht zijn of haar plaats in de organisatie, dient steeds te handelen volgens deze interne missie en visie om zo onze klanten te helpen en de externe missie en visie te realiseren.

Externe missie / Visie

Missie

INOVIM ontwerpt, implementeert en beheert geïntegreerde en efficiënte afvalinzamelsystemen. Het steunt hiervoor op performante software, uitgebreide ervaring en geëngageerde medewerkers.

Een wereld met minder afval is een betere wereld. Daarom helpt de INOVIM organisaties en burgers bij afvalinzameling.

INOVIM ondersteunt met

 1. diensten zoals

  • de implementatie, het onderhoud en het beheer van afvalinzamelsystemen

  • inzameling van afvalstromen

 2. oplossingen zoals hardware en software voor een optimaal afvalbeheer;

 

Daarbij hanteert INOVIM de volgende principes:

 1. de klant staat centraal

 2. we werken samen in vertrouwen

 3. we voeren innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel

 4. onze mensen maken het verschil

 5. we worden op geen enkel ogenblik eigenaar van het afval

 

Visie

Ons doel is een schone, duurzame wereld.

Onze intentie is materiaalverlies tot een minimum beperken.

Onze ambitie is om in dit proces elke dag opnieuw het voortouw te nemen.

Onze strategie is altijd de meest innovatieve en performante speler van Europa te zijn.

Onze middelen zijn R&D, vertrouwen, kennis en ervaring, bewustmaking en duurzame gedragsverandering.

 

inovim

WAARDEN

INOVIM wil een waardengedreven organisatie zijn. In alles wat we doen, laten we ons leiden door volgende kernwaarden, gekozen door onze medewerkers.

Onze medewerkers kozen volgende kernwaarden:

Klantentevredenheid

INOVIM stelt alles in het werk om te voldoen aan de behoeften van de klanten inzake afvalinzamelsystemen. We leveren wat beloofd is, zijn proactief en denken mee met de klant. We werken hard om onze sterke reputatie en naam hoog te houden en verder uit te dragen. Feedback van onze klanten gebruiken we om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Vertrouwen

INOVIM streeft ernaar in vertrouwen om te gaan met alle belanghebbenden (onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, partners, aandeelhouders, …). Wij zien vertrouwen als de basis van duurzaam succes.

Flexibiliteit

INOVIM wenst dat haar organisatie flexibel is in haar denken en handelen. We doen dit om onze klanten beter te kunnen dienen en om op lange termijn beter om te gaan met nieuwe uitdagingen en veranderingen in de markt.

Dit wil zeggen, 

 • We denken, handelen en leveren in functie van de klant.
 • We zetten actief verandering in beweging.
 • We zijn klaar om ons aan te passen aan toekomstige trends en behoeften.
 • We dagen status-quo uit.
 • We zoeken nieuwe opportuniteiten en nemen berekende risico’s.
 • We kijken met een open geest naar de wereld.
 • We omarmen levenslang leren.

Continue verbetering

INOVIM engageert zich om haar diensten, processen, handelingen, … steeds in vraag te stellen. ‘Waarom doen we dit en wat draagt het bij?’. Door onze klanten en hun noden te begrijpen, onze diensten te verbeteren en continu te innoveren, willen we toonaangevend zijn voor onze sector.

inovim

Certificaten

INOVIM kiest voor gecertificeerde managementsystemen voor al haar kernactiviteiten. INOVIM beschikt over de volgende certificaten:

 • ISO 9001

 • ISO 27001
 • VCA**

Deze certificaten boezemen vertrouwen in bij onze klanten. Maar wellicht nog belangrijker is te weten dat we dagelijks bezig zijn om de kwaliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van onze activiteiten te verbeteren.

 

ISO 9001:2015

Het kwaliteitsborgingsysteem is van toepassing op de volgende activiteiten:

 • Implementatie en onderhoud/beheer van "diftar"projecten. Projectmanagement, implementatie, levering, distributie, inname en service overeenkomst van systemen voor individuele en/of collectieve afvalinzameling

 • Bedrijfsspecifieke implementatie en nazorg van beheerssoftware.

 

ISO 27001:2013

Om te bewijzen dat we het ernstig menen met informatiebeveiliging hebben we niet alleen drie gecertificeerde data protection officers in dienst maar tevens verloopt alles volgens de beveiligingsmaatregelen die vastgelegd zijn in ons ISO 27001 veiligheidssysteem.

 

VCA**

VCA - Veiligheids Checklist Aannemers - is een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem, waarmee een bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken. Als een bedrijf daarover beschikt, betekent dit dat het bedrijf structureel zorg besteedt aan veiligheid tijdens het werk.

VCA* en VCA** zijn bedoeld voor verschillende categorieën bedrijven, namelijk:

 • VCA* is bedoeld voor kleine bedrijven, die niet als hoofdaannemer optreden. Het gaat om bedrijven met minder dan 35 werknemers, inclusief inleenkrachten.

 • VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer werknemers, inclusief inleenkrachten, en voor bedrijven die als hoofdaannemer optreden.

INOVIM beschikt over VCA**

inovim news inovim news
inovim

Publieke autoriteiten

INOVIM ondersteunt gemeenten of intergemeentelijke verenigingen in hun opdracht om huishoudelijk afval van particuliere gezinnen in te zamelen.

INOVIM heeft al in vele gemeenten en intergemeentelijke verenigingen afvalinzamelsystemen geïmplementeerd, zowel in binnen- als buitenland. 

Bekijk onze referenties.

Dergelijke projecten bestaan uit verschillende fasen:

 • Burgers informeren over het nieuwe inzamelsysteem met de nodige scheidingsregels en betalingsmodi (mailing, website, informatiesessies, …)

 • Enquête afnemen: face-to-face, via mail, call center of website

 • Een volledig bestand opzetten

 • Fysieke distributie van de rolcontainers of implementatie van collectieve systemen

 • Informatiedragers (RFID chips, barcodes, stickers, …) aanbrengen voor efficiënte identificatie en beheer

 • Implementatie van de nodige beheersystemen en –software CI-Web.

 • Eventuele nazorg met al dan niet de facturatie

Eens de inzamelsystemen geïmplementeerd zijn, kunnen de gemeentelijke instanties ervoor kiezen om het onderhoud en het beheer ervan volledig aan ons uit te besteden. Onze diensten kunnen instaan voor het callcenter, klachtenbeheer, onderhoud, reiniging, herstellingen, facturatie, analyses en rapportage.

Openbare instanties vragen INOVIM regelmatig om specifieke problemen rond de organisatie van afvalinzameling, inzamelsystemen, hardware en software op te lossen. Onze afdeling INOVIM Solutions ontwikkelde innovatieve systemen, hardware en software om aan de noden tegemoet te komen.

Ons containermanagementsysteem stelt de klant in staat om zijn afvalinzamelmiddelen (tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, milieupassen, containerpark, …), klachten, meldingen, ledigingen, … optimaal te beheren.

inovim

Inzamelbedrijven

INOVIM innoveert op het vlak van afvalinzameling.

We vragen ons voortdurend af hoe we afvalinzameling efficiënter en milieuvriendelijker kunnen maken en zo tot de circulaire economie kunnen bijdragen. Onze software en hardware spelen hierbij een fundamentele rol. Inzamelbedrijven doen beroep op onze kennis en ervaring voor:

 • de implementatie van een nieuw afvalinzamelsysteem (minicontainers, collectieve systemen, containerparken, … of een combinatie van deze systemen).

 • containermanagement: het uitzetten, terughalen, reinigen en herstellen van containers bij klanten van afvalinzamelaars.

 • de inzameling van afval voor verschillende inzamelbedrijven in regio’s waar de individuele bedrijven onvoldoende schaalgrootte hebben om efficiënt te kunnen werken. Het afval en de respectievelijke klanten blijven eigendom van de inzamelbedrijven. INOVIM treedt enkel op als onderaannemer.

 • specifieke projecten zoals identificatie, rebranding, … van de volledige containerstock.

Ons container management systeem stelt de inzamelbedrijven in staat hun uitstaande stock (tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, milieupassen, klachten, meldingen, ledigingen, …) optimaal te beheren.

Dit houdt onder meer in:

 • ledigingen verwerken (ontvangen via GPRS, Ram Card, …),

 • een whitelist of blacklist genereren

 • interventielijsten creëren

 • grof huisvuil op afroep

 • uitgebreide rapportages

Dankzij het containermanagementsysteem kunnen de inzamelbedrijven hun klanten de beste service garanderen.

Bekijk onze referenties.

inovim

Product & technologie leveranciers

INOVIM is een merkonafhankelijke leverancier van diensten. We werken voor de producenten van:

 • tweewielcontainers,

 • vierwielcontainers,

 • ondergrondse containers,

 • bovengrondse containers,

Bekijk onze referenties.

inovim

Burgers

INOVIM tracht via haar medewerkers en klanten iedereen wakker te maken om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.

Ook de burgers die in een werkgebied van INOVIM wonen, zijn onrechtstreeks onze klanten. Ze betalen dan wel niet onze facturen, ze bellen ons callcenter om volumewisselingen door te geven, nieuwe containers en reparaties van deksels, rompen en wielen te vragen, kapotte containers te laten ophalen, … Wij vervullen binnen de afgesproken termijn de gevraagde acties. Wanneer wij de burgers van een gemeente tevreden houden, is de eerste stap gezet naar een tevreden, rechtstreekse, klant. En klantentevredenheid is één van de waarden die wij nastreven.