inovim

Containermanagementsysteem

Ons belangrijkste product is ons containermanagementsysteem voor het beheer van tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, milieupassen, klachten, meldingen, ledigingen, … Niet alleen wijzelf, ook onze klanten werken ermee.

Met ons containermanagementsysteem bedienen we in binnen- en buitenland ruim 12 miljoen burgers.

Klik indien u meer wenst te vernemen over ons containermanagementsysteem 

inovim

Chips

INOVIM kan u ondersteunen in het leveren van allerhande chips: 134,2 kHz RO, 134,2 kHz HDX, 134,2 kHz FDX, 125 kHz FDX, 125 kHz HDX, … Zo zijn wij één van de slechts 31 Europese bedrijven die een EN 14803 erkende bedrijfscode hebben.

Om de wildgroei aan chips, frequenties, wijze van uitlezen en codering te standaardiseren, zijn er de laatste jaren een aantal internationale standaards en normen ontwikkeld. De chip die in de afvallogistiek gebruikt wordt, is een transponder. Het is een samentrekking van:

 1. transmitter (zender) en

 2. responder (ontvanger)

Transponder is een verzamelbegrip voor alle informatiedragers met een antenne en een geheugen die contactloos beschreven of gelezen kunnen worden. In de transponder bevindt zich micro-elektronica, de zend- en ontvangantenne, energieopslag en dataopslag.

In de afvallogistiek gebruiken we passieve transponders. Die hebben geen eigen energiebron (bijv. in de vorm van een batterij). De chip ontvangt zijn energie via elektromagnetische stralen afkomstig van een leesunit.

Bouwvormen

Chips zijn verkrijgbaar in velerlei bouwvormen. Voor de afvalsector zijn de meest voorkomende bouwvormen:

 • in de chipnest: de chip wordt in een speciale behuizing (de zogenaamde chipnestbehuizing) onder de kam gemonteerd.

 • via de chipclip: de chip wordt in een speciale behuizing aan de voorzijde van de container geschoven (wordt vooral gebruikt in Kliko containers of containers waar geen chipnest in de container is à in dit geval wordt aan de voorzijde de sleuf gefreesd)

 • De stiftvorm vindt zijn toepassing bij containers die geen chipnest hebben. Aan de bovenzijde van de kam van de container wordt een gaatje geboord, waar de stift wordt ingedrukt.

  

Types

Voor de afvalsector zijn er drie types van chips.

 1. Read-Only (RO) chips zijn chips die beschikken over een uniek identificatienummer. Dit nummer is via laser geprogrammeerd in de chip door de fabrikant. De chip is ‘gesloten’. Het is dus niet mogelijk om informatie terug te schrijven op de chip of om informatie te verwijderen van de chip.

 2. One Time Programmable (OTP) chips bevatten meestal een gedeelte waar de fabrikant een uniek identificatienummer heeft geprogrammeerd. Dit wordt meestal het ‘statische’ gedeelte genoemd. Net zoals bij de Read-Only chip kan dit nummer niet gewijzigd worden of verwijderd worden.

  Naast dit statische gedeelte is er een ander gedeelte waar specifieke informatie gecodeerd kan worden zoals een afvalcode, volumecode en een eigen gedefinieerd chipnummer met area code (of citycode). Al deze informatie wordt geschreven in het ‘semistatische’ gedeelte van de chip. Deze informatie kan niet gewijzigd worden (= afgesloten), vandaar de naam: One Time Programmable. 

 3. Read Write (RW) chip heeft naast het unieke identificatienummer en het semistatische gedeelte een stuk ruimte waarin de leverancier informatie kan programmeren naar wens. Deze read/write chip laat toe om lediginginformatie terug te schrijven in de chip zelf. Dit is meestal de datum van de lediging en het gewicht. Deze informatie wordt weggeschreven in het dynamische gedeelte van de chip.

De citycode kan gebruikt worden voor een positieve controle van de chips. Dit houdt in dat het identificatiesysteem zodanig is ingesteld dat alleen chips van één bepaald citycodegebied ingezameld kunnen en mogen worden. Containers met een chip met een andere citycode worden niet geledigd. Om deze feature te gebruiken moet het identificatiesysteem hier wel geschikt voor zijn!

Eenzelfde positieve controle is mogelijk op de fractiecode. Indien het identificatiesysteem hier geschikt voor is, kan het systeem zo worden ingesteld dat bijvoorbeeld alleen GFT-containers ingezameld kunnen en mogen worden. Containers met een chip die hier niet aan voldoen worden niet geledigd.

 

Standaards en normeringen

De ISO 11784 en 11785 standaarden beschrijven de identificatie via radio frequentie (RFID). Het is noodzakelijk dat de informatie (datastream) die door de transponder wordt verstrekt, geïnterpreteerd kan worden door de ontvanger. Gewoonlijk bevat deze datastream databits die de identificatiecode en het aantal bits dat gestuurd wordt, bevatten.

 • ISO 11784 specificeert de structuur van deze identificatiecode.

 • ISO 11785 beschrijft de wijze van activering van de chip (FDX of HDX) en hoe de informatie wordt verzonden naar de ontvanger.

De EN 14803 is een norm die specifiek is opgesteld door de afvalsector; het is een uitbreiding van de ISO 11784. Ze beschrijft de algemene benodigdheden en de verificatiemethoden voor de identificatie van afvalcontainers.  De EN 14803 beschrijft o.a. welke frequentiegebieden ingezet mogen worden:

 1. laagfrequent:                     chips met frequenties 125 KHz en 134,2 KHz

 2. hoogfrequent:                    chips met de frequentie 13,56 MHz

 3. ultra hoogfrequent:           chips met de frequentie 868 MHz en hoger

 

STOSAG

In Nederland dienen de chips voor de afvalsector te voldoen aan de STOSAG (Stichting Open Standaarden Afval en Grondstoffen) standaard. Uiteraard leveren wij chips aan die voldoen aan deze standaard,

 

In bovenstaande figuur is de datastructuur conform ISO 11784 weergegeven. Deze beschrijving kan beschouwd worden als de standaard voor de afvalbranche; de chip (64 bits) is leesbaar voor alle identificatiesystemen van de belangrijkste leveranciers. In onderstaande tabel is verduidelijkt hoe de chip wordt ingezet in de afvalsector.

Bitpositie          

Beschrijving

Bit nr. 1

Deze positie wordt op ‘0’ gezet. Hiermee wordt aangeduid dat het een chip voor de industriële sector betreft. De ‘1’ staat voor de dierensector.

Bit nr. 2

Deze bit moet conform het transpondertype ingesteld worden. Dit houdt in: 0 = read only en 1 = Multi page

Bit nr. 03–32

Het 10e bit wordt conform de norm op 1 gezet. De overige bits hebben de waarde 0. Deze reeks is bedoeld voor toekomstig gebruik.

Bit nr. 33–42

De fabrikanten of leverancierscode.  Deze codes worden verstrekt en beheerd door: NEN,  EN 14803 Registratie-autoriteiten & NMI (Nederlands Metrologisch Instituut)

Bit nr. 43–64

Eenmalig serienummer (identificatienummer), die in de chip wordt geprogrammeerd  door de leverancier of de fabrikant. Daardoor is dit nummer uniek.

 

De wijze van programmering en de structuur van de identificatiecode is hiermee dus vastgelegd voor de diverse soorten chips. Bij de OTP en RW chips is er echter de mogelijkheid om informatie in de chip te programmeren. De wijze waarop dit moet gebeuren en de structuur hiervan is niet vastgelegd. Leveranciers kunnen hier informatie opslaan zoals zij dat wensen. Voor de afnemer kan het gebeuren dat een volgende leverancier wel de identificatiecode kan lezen, maar niet het specifiek geprogrammeerde gedeelte. Daarmee geven wij de voorkeur aan de Read-Only variant, zodat men volledig onafhankelijk is van welke leveranciers dan ook.

 

inovim news
inovim

Badges

Naast chips voor afvalcontainers kan INOVIM u ondersteunen in het leveren van allerhande chipkaarten en badges waarmee burgers zich kunnen identificeren bij toegangscontrolesystemen voor ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers, containerparken, …

De badges kunnen geleverd worden in een uitgebreid assortiment van verschillende chiptechnologieën en/of frequenties:

 • MiFare 1K

 • EM 125 kHz

 • Tiris

Ook andere chipvarianten en bouwvormen zijn mogelijk:

 • Chipkaartformaat

 • Keyfob of sleutelhangerchip

 • Clamshell kaart: deze kaart heeft een uitsparing waardoor hij eenvoudig aan een sleutelhanger of keycord te bevestigen is

 

Deze badges kunnen volledig naar uw wensen bedrukt worden: in kleur, met uw logo of een andere afbeelding, met een barcode en/of uniek nummer, …

inovim

Toegangscontrolesysteem

Wij leveren een toegangscontrolesysteem dat is ontstaan uit het combineren van

 • jarenlange ervaring op het gebied van toegangscontrolesystemen voor ondergrondse containers

 • ontwikkeling en productie van elektronica

 • markteisen en -wensen

Onze aangeboden elektronica heeft zeer weinig losse onderdelen waardoor we  inbouw en maintenance sterk vereenvoudigen. Het strakke design van de unit, de vele functionaliteiten en het eenvoudig slot maken deze toegangscontrole tot een hoogstaand stukje techniek.

Een compleet systeem bestaat uit:

 • toegangscontrolesysteem in behuizing en kabelboom (met “automotive connectors”)

  • Kan uitgevoerd worden met verschillende typen readers bijv. MiFare, EM, 134,2 kHz FDX

 • sensor

 • battery pack

  • Is lithium batterij (levensduur van +/- 2 jaar), er is geen externe stroomvoorziening nodig

 • servoslot

  • Alleen badges die in de lijst staan van toegestane badges (of whitelist) kunnen de inwerpklep openen. Andere badges worden wel geregistreerd maar de klep wordt niet ontgrendeld.

Functionaliteiten:

INOVIM levert een systeem waarbij de toegangssoftware afgestemd is op de besturingselektronica zoals die op de containers wordt gebruikt.

 

De volgende functionaliteiten kunnen via de software op kantoor ingesteld worden, waarna de besturingselektronica deze functionaliteiten ook hanteert :

 • 4 mogelijke inbeltijden : onze elektronica kan 4 tijdstippen aan. Dus ook overdag kunnen gegevens worden opgehaald, dus naar de elektronica verzonden worden.

 • dagelijkse sluiting van de systemen. Er kan een dagelijkse sluitingstijd worden ingesteld. Zokunnen systemen afgesloten worden tussen bijvoorbeeld 23.00 en 6.00 uur (beperking van geluidoverlast)

 • eenmalige sluiting van meerdere dagen, bijvoorbeeld van 31 december 18.00 tot en met 1 januari 13.00 uur. Dit om de inworp van vuurwerk in de systemen te vermijden.

 • instelling “bijna vol melding” en aanduiding of dit direct gecommuniceerd dient te worden.

  • de” bijna vol melding” is gebaseerd op het aantal inworpen en kan per container individueel worden ingesteld. 

 • instelling “vol melding” en aanduiding of dit direct gecommuniceerd dient te worden.

  • de “vol melding” is gebaseerd op het aantal inworpen en kan per container individueel worden ingesteld.

 • mogelijkheid om alle badges toegang te geven.

 • werking met individuele whitelist (lijst van toegelaten passen) per container.

 • instelling tijdsduur tussen aanbieden badge/slot ontgrendelen en daadwerkelijk openen klep

 • chipkaarten kunnen ook een saldo mee krijgen.

  • als het saldo is opgebruikt, kan de klep niet meer geopend worden.

 • mogelijkheid van een tijdelijk gebruik van een chipkaart : in het geheugen van de toegangscontrole kan opgeslagen worden of een pas slechts een beperkte gebruiksduur heeft. Dit houdt in dat het systeem een chipkaart slechts toegang geeft gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld van 10 april tot en met 15 april : alleen gedurende die periode heeft de pas toegang, daarvoor en daarna niet meer). Uiteraard kan ook weer een andere periode ingesteld worden voor deze chipkaart.

 

Bijzonderheid / vervanging van andere toegangscontrolesystemen : Het INOVIM toegangscontrolesysteem kan  ook bestaande systemen vervangen. Zo kunnen eenvoudig bestaande toegangscontrolesystemen van Bwaste, Micodata, WSS en Sulo vervangen worden.

 

Technische specificaties :

Power input range : 9V tot 18V, gemiddelde power consumptie: 120 mA
Operational temperatuur bereik :  -20°C to +55°C
IP-klasse : IP 67
Slotinterface : PWM at 5V, 0,5 tot 2mS periode, tot 350 mA
  Solenoid op input voltage, tot 500 mA
Sensor interface : Passief (Geen reed switch)
  Actief (PROX sensor)
Inputs/Outputs :  RS 232 interface, parameters configureerbaar
  2 digitale inputs, tot 60V
  2 digital outputs, input power out, positief
Display :  LCD display, 160 * 80 dots, graphics, 10 x 21 karakters
Activatieknop :  Vandalismebestendige drukknop, inox
  Optioneel sensor of piezo
GPRS Communicatie : Programmeerbaar
Automatische meldingen :  Volmelding
  Bijna-volmelding
Operationele modi :   Alle chips zijn toegelaten
  Alleen chips die in de whitelist staan
  Chips alleen toestaan voor x aantal dagen
  Chips alleen toestaan voor x-aantal keren
  Chips toestaan voor x-aantal keren per dag
Zoemer : Programmeerbaar interval gedurende slotactivatie
OTAP : Programmeerbaar via GPRS
inovim

BIS of Beladingsidentificatiesysteem

Om gegevens te verzamelen van containers die geledigd worden door inzamelvoertuigen biedt INOVIM haar beladingsidentificatiesysteem BIS aan. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met aspecten als service, eenvoud in de bediening en kosten.

Zoals de naam zegt, wordt het complete systeem gemonteerd op de belading. Het systeem bestaat uit een controle-unit, antennes en readers. De montage is simpel en eenvoudig.

Het gebruik is zo mogelijk nog  eenvoudiger: direct na het starten van het voertuig is BIS operationeel. Chauffeurs of beladers hoeven dus niets in te stellen. Het systeem registreert geledigde containers en blokkeert containers die op de zwarte lijst staan. Via duidelijk LEDS wordt de status van een lediging weergegeven.

De gegevens van de ledigingen worden per GPRS doorgestuurd aan een server. Met de geregistreerde GPS-coördinaten kan de route vastgelegd worden.

BIS identificeert alle gangbare chiptypes, zoals 134,2 KHz en 125 KHz FDX, 134,2 KHz HDX.

BIS werkt naadloos samen met onze CI-Web software. Maar tevens kan ook de data ter beschikking gesteld worden aan pakketten van derden. De communicatiesoftware kan o.a. via STOSAG communiceren met andere back office pakketten.

BIS kan echter ook gekoppeld worden aan boordcomputers van derden. Hiervoor is een eenvoudig protocol ontwikkeld waarmee ledigingen en zwarte lijsten gecommuniceerd kunnen worden tussen boordcomputer en BIS.

BIS, beladingsidentificatiesysteem, INOVIM

inovim news
inovim

Toebehoren

U kan bij INOVIM ook terecht voor de aankoop van

 • labelprinters

 • blanco labels, al dan niet voorbedrukt (in kleur of zwart)

 • inktlinten

 • scheidingsregelstickers

 • fractiestickers

 • PDA’s

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierover meer informatie wenst.

inovim

MACI & BACi

Vele gemeenten hebben inmiddels "omgekeerd inzamelen" of DIFTAR of een andere vorm van “de vervuiler betaalt” ingevoerd waarbij het afval wordt aangeboden met een combinatie van minicontainers en ondergrondse afvalcontainers.

Er zijn echter vaak situaties waar minicontainers niet bruikbaar zijn maar waar er ook geen plaats is voor een of meerdere ondergrondse containers. Ook in deze gevallen wil en moet de gemeente de burgers op eenzelfde wijze afrekenen. Voor deze gevallen hebben wij twee specifieke producten ontworpen met name

 • De Mobiele AfvalContainer met identificatie of MACi

 • De Bovengrondse AfvalContainer met identificatie of BACi

Ook in appartementsgebouwen waar slechts een klein aantal aansluitingen zijn, kunnen onze systemen een oplossing vormen.

 

MAC-i

De Mobiele AfvalContainer met Identificatie of MAC-i, de oplossing voor gebouwen waar gewone minicontainers of ondergrondse containers geen hulp bieden:

 • bruikbaar in appartementsgebouwen: neemt zeer weinig ruimte in beslag

 • container is gemakkelijk te verplaatsen door een gewone toegangsdeur

 • lediging via standaard opnamesysteem

 • toegangscontrolesysteem: alleen bewoners met geldige chipkaart hebben toegang

 

BAC-i

Onze bovengrondse containers (BAC-i) bieden een oplossing

 •  indien de bodemgesteldheid niet geschikt is voor ondergrondse containers
 • indien er zoveel kabels en leidingen ondergronds zijn zodat alleen een bovengrondse oplossing mogelijk is.

 

inovim news inovim news
inovim

Extra info MACi/BACi

 

Om te zorgen dat er geen water via het dak van de MAC-i / BAC-i naar binnen (in het containercompartiment) kan komen, is de dakconstructie volledig gelast. Het dak van de container is gemaakt van 2 mm dik staal (thermisch verzinkt).

 

Het chassis is volledig thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461en bestaat uit:

 • bodemframe

 • bodemkleppen

 • traverse

 • dak

 

De zijwanden zijn gemaakt van 1,5 mm dik staal dat continu thermisch verzinkt is (sendzimir genoemd). Het bodemframe en de bodemkleppen bestaan uit een gelaste constructie van 3 mm dik staal. De traverse die de kleppen bedient, is een gelaste constructie, gemaakt van 4 mm dik staal.

De inwerpklep heeft een inhoud van 30 liter en de inwerpopening heeft de afmetingen 366 x 250 mm. Doordat de inwerpklep naar binnen valt, kan er geen water het containercompartiment insijpelen. Door de speciale slotconstructie met meerdere vergrendelmomenten kan het afval pas doorvallen als de klep niet meer geopend kan worden.

De bodemkleppen zijn zodanig geconstrueerd dat percolaat uit het afval of andere vloeistoffen in de bodemkleppen opgevangen worden.

De gehele container is zeer goed bestand tegen weersinvloeden.

Een belangrijk extra voordeel is dat zowel de klepconstructie als het identificatiesysteem van deMAC-i volledig uitwisselbaar is met deze van de BAC-i. Dit komt het onderhoud zeer ten goede.

 

Kleuren :

De MAC-i en BAC-i kunnen in alle mogelijke RAL-kleuren geleverd worden.

Voor het lakken wordt een twee-componenten lakproces gebruikt. De tweecomponentenlak heeft een hoge hechting en is ook zeer goed bestand tegen het vervormen van metaal.

Nadat de laklaag is aangebracht, wordt ook nog eens een anti-graffiti coating aangebracht (optioneel). Deze zorgt ervoor dat graffiti niet of nauwelijks kan hechten en eenvoudig te verwijderen is.

 

Technische specificaties :

MAC-i 800 / 1100

Afmetingen MAC-i: 70 x 110 x 180 cm (d x b x h) = 800 liter variant 
  90 x 110 x 180 cm(d x b x h) = 1.100 liter variant
Gewicht : 150 kg / 160 kg
Volume : 800 liter / 1.100 liter
Opnamesystemen : 3-haken, 2-haken, 1-haak, Kinshofer
Klepconstructie : 30 liter
Inwerpmogelijkheden is ook verkrijgbaar met inwerpopeningen voor glas en papier
Toegangscontrolesysteem : voor meer inlichtingen, klik hier

 

BAC-i

Afmetingen MAC-i: 10 x 118x 151m (d x b x h)
Gewicht : 30 kg
Volume : 2.000 liter
Opnamesystemen : 3-haken, 2-haken, 1-haak, Kinshofer
Klepconstructie : 30 liter
Inwerpmogelijkheden is ook verkrijgbaar met inwerpopeningen voor glas en papier
Toegangscontrolesysteem : voor meer inlichtingen, klik hier
 

 

 

inovim news