header

IMPLEMENTATIE

 

Dankzij de jarenlange ervaring beschikt INOVIM over de juiste kennis en middelen (zoals lichte vrachtwagens, PDA’s,…) om uw project tot een goed einde te brengen. Ongeacht of het nu gaat om het leveren van nieuwe containers of het bechippen of omchippen van de huidige containers of het geschikt maken van de huidige containers naar een andere fractie of …

Onze sterkste punten zijn

 • Uitgebreide kennis

  • Tot vandaag hebben wij ruim 9 miljoen containeracties uitgevoerd.

 • Flexibiliteit

  • Dankzij onze ervaring, een state-of-the-art containermanagementsysteem en de nodige operationele middelen zijn wij in staat om u en de burgers de nodige flexibiliteit te bieden. Zo kunnen burgers tot 48 uur voor de voorziene interventiedatum hun aanvraag aanpassen.

 • Planning

  • De planning wordt zo opgesteld dat er geen last is voor de burger of de inzamelaar. We houden ons aan de afgesproken planning en stellen ons flexibel op.

 • Grote hoeveelheden

  • Wij voorzien de uitvoering van uw project op een korte termijn om zo de overlast voor de burgers en de inzamelaar tot een minimum te beperken. Het aantal acties dat we per dag in uw project kunnen uitvoeren, varieert van 750 tot 5.000.

 • Controle

  • Ons plan van aanpak en bijhorende uitvoering is gebaseerd op de correcte uitvoering van de voorziene acties binnen de gestelde planning en met inachtneming van de nodige flexibiliteit. Om u een correct databestand aan te leveren, voeren we zelf controles uit. Ons containermanagementsysteem heeft tal van ingebouwde controles en stelt ons in staat u een databestand aan te leveren conform de situatie op het terrein.

 • Garantie

  • Wij bieden 100% garantie aan voor het leveren van containers, binnen de afgesproken periode en conform de afgesproken prijs. Bij INOVIM geen onaangename verrassingen zoals extra kosten voor het uitvoeren van de initiële opdracht.

 • Eigen beheer

  • Bij ons kunt u aan one-stop-shopping doen: wij bieden u chips aan, adresstickers, milieupassen, identificatiesystemen, volumemeetsystemen, … Kortom al wat u nodig heeft om uw project concreet op te zetten en gedurende enkele jaren ook zo te houden.

 • Merkonafhankelijk

  • Wij zijn niet gebonden aan één bepaalde leverancier. Voor ons maakt het niet uit met welke containerleverancier u in zee gaat. Wij beschikken over de nodige ervaring om de voorziene acties uit te voeren.

 

inovim news inovim news
inovim

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Het stopt niet na de implementatie van een project, ook nazorg is essentieel. Vroeger volstond het om een container te leveren en te vervangen wanneer deze stuk was. Vandaag is het beheer een stuk complexer geworden.

Volgende uitdagingen zorgen ervoor dat onderhoud meer en meer een taak van gespecialiseerde en ervaren partijen is:

 • meerdere containers voor meerdere fracties voorzien,

 • inspelen op diverse volumes,

 • het gebruik van collectieve containers,

 • de registratie van de bezoeken aan het containerpark of de milieustraat,

 • de invoering van DIFTAR,

 • het gebruik van chips en/of milieupassen,

 • de creatie van blacklists of whitelists,

 • de verwerking van de ledigingsgevens die via GPRS worden ontvangen,

 • de directe communicatie met de burger, de transparantie en snelheid van de dienstverlening,

 • kostenbesparingen,

 • optimaal beheer,

 • mutatieverwerking,

INOVIM is uw partner wanneer het aankomt op een efficiënt beheer.

INOVIM biedt zowel administratief beheer als full service beheer aan:

 • Administratief beheer. Volgende diensten zijn inbegrepen: burgers te woord staan via het contactcenter, acties inplannen, adresstickers voorbereiden, de uitvoering van de actie controleren, rapportering, …. Het is de klant zelf die de acties op het terrein uitvoert.

 • Full service beheer: dezelfde diensten als bij ‘administratief beheer’, aangevuld met de effectieve uitvoering op het terrein en beheer van de stocks

  • Light: wij leveren de klant een of meerdere exporten aan zodat deze kan zorg dragen voor de facturatie

  • Extra: wij maken en verzenden de facturen, volgen de betalingen op, verzenden herinneringen en houden indien nodig een blacklist/whitelist bij.

 

Wij melden graag dat we momenteel +/- 2,5 miljoen producten (tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse/bovengrondse verzamelcontainers, ...) voor onze klanten in beheer hebben.

inovim news
inovim

FACTURATIE

Om de landelijke doelstellingen te realiseren, schakelen gemeenten meer en meer op een DIFTAR-systeem over, wat staat voor geDIFferentieerd TARief. Het is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen.

Bij globale heffingen of taksen maken gemeenten geen onderscheid tussen gezinnen die netjes de verschillende afvalfracties scheiden en gezinnen die alles op een hoop gooien. Gezin 1 haalt met andere woorden geen voordeel uit zijn voorbeeldig gedrag. Gezin 2 wordt niet aangemoedigd om zijn gedrag aan te passen. De gezinnen worden dus niet uitgedaagd om hun steentje bij te dragen aan de landelijke doelstellingen.

Laat je de vervuiler betalen voor zijn gedrag, dan geef je hem wél de nodige prikkels om zijn gewoonten bij te sturen. De afvalrekening van gezin 2 zal er heel anders uitzien dan die van gezin 1, te meer omdat er vandaag meer mogelijkheden zijn om het afval aan te bieden: van de minicontainers die huis-aan-huis worden opgehaald, over de onder- en bovengrondse collectieve afvalcontainers die verspreid staan in de buurt tot de milieustraat waar burgers zelf hun afval wegbrengen.

Naast een adequaat onderhoud dringt zich dus ook een aangepaste facturatie aan.

INOVIM levert wat u wenst. Of het nu gaat om een zesmaandelijkse of een jaarlijkse export of als u een directe koppeling wilt met de software die instaat voor de opmaak van de afrekeningen, wij kunnen steeds voldoen aan uw vraag. Ons containermanagementsysteem levert u de gewenste exporten of voorziet een interface met uw pakket (bijv. met Pink Roccade, …).

Via de (optionele) facturatiemodule voorziet ons containermanagementsysteem u van de nodige gegevens en kunt u de stand van zaken in real time bekijken. Wij kunnen zowel pre- als postfacturatie regelen.

 • prefacturatie

  • Burgers betalen een voorschot. Al naargelang de wensen van de klant zal ofwel per aanbieding ofwel per kilo een bepaald bedrag van dit voorschot afgetrokken worden. Zakt het voorschot onder een vooraf bepaalde drempelwaarde, dan wordt er aan de burger een nieuw voorschot gevraagd. Bij gelijkaardig gedrag zal hij gedurende één jaar van de afvaldiensten gebruik kunnen maken.

 • postfacturatie

  • Burgers betalen na verloop van tijd een bepaald bedrag voor het aantal aanbiedingen of voor de kilo’s die zij aangeboden hebben.

INOVIM kan zorgen voor het gehele proces: van registratie tot en met de opvolging van de betaling.