inovim header

Afvalinzameling

Deze tak van dienstverlening is onze recentste verwezenlijking.

 

Wat u wel en niet van INOVIM kunt verwachten:

 • INOVIM Logistics treedt enkel op als onderaannemer.

  • Onze klanten/doelgroepen zijn afvalinzamelbedrijven zoals Renewi (Shanks & Van Gansewinkel), Vanheede, Suez Environnement, Remondis,  … nooit hun klanten of de individuele bedrijven op zich.

  • Wij benaderen de bedrijven niet rechtstreeks, maar voeren de inzameling enkel in onderaanneming uit.

  • Tenzij anders afgesproken, gebeurt de facturatie van onze dienstverlening door de inzamelbedrijven.

  • We hebben geen commercieel contact met de klanten van de bedrijven.

 • INOVIM Logistics is rendabel in domeinen waar de inzamelbedrijven dat niet kunnen zijn.

  • Wij kunnen onze logistieke kost beperken doordat we voor meerdere klanten in hetzelfde gebied inzamelen.

 • INOVIM Logistics doet in principe geen huis-aan-huis-ophalingen.

  • Wij richten ons op niet-gevaarlijk bedrijfsafval.

  • Huis-aan-huis-afval halen we enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant op, zijnde de inzamelaars zelf.

 • INOVIM Logistics is geen eigenaar van het afval.

  • Het afval lossen we in de voorziene overslagstations.

  • De bedrijven ontvangen van ons een uitgebreid rapport zodat ze aan hun klanten de juiste kilo’s kunnen factureren.

 

inovim news inovim news
inovim

Container management

Door te focussen op afvalinzameling en –verwerking en bepaalde nevenactiviteiten uit te besteden, verhoogt u uw klanttevredenheid en kunt u kosten besparen.

 

In uw opdracht en voor uw rekening zorgen wij voor een optimaal containerbeheer bij uw klanten. Wij zorgen ervoor dat

 • uw nieuwe klanten bij de start van hun contract containers ontvangen.

 • de containers bij uw klanten in goede staat verkeren en/of gewisseld worden in geval van breuk of volumewissel.

 • uw containers worden opgehaald aan het einde van het contract.

  • Deze containers worden grondig geïnspecteerd. De containers die in goede staat zijn, voegen we toe aan uw stock. De kapotte containers en/of onderdelen worden afgevoerd.

 • uw voorraad containers en onderdelen optimaal wordt beheerd:

  • We bestellen niet te veel containers zodat de kosten beheersbaar blijven.

  • We bestellen niet te weinig containers zodat u te allen tijde de aangegane contracten kunt respecteren.

 • u perfect weet waar iedere container op het terrein staat.

 

INOVIM levert u een duidelijke offerte zodat u perfect kunt inschatten wat de gevraagde dienstverlening kost.

Via ons aangeboden containermanagementsysteem weet u 24/7 de exacte toestand van uw uitstaande stock. De facturatie is duidelijk en conform de offerte, zodat u de geleverde dienstverlening perfect kunt controleren.