header

Services

De afdeling ‘Services’ staat in voor de uitvoering van alle implementatieprojecten en onderhoudscontracten. Sinds 1998 doen wij niets anders dan acties op en rond de afvalcontainer uitvoeren. We hebben dus de nodige ervaring in huis om uw project tot een goed einde te brengen.

Enkele voorbeelden van implementatieprojecten

 Enquête om te weten welk volume een burger wenst en nadien de distributie van de gevraagde container

  • Bedeling van mailings

  • Huis-aan-huis enquêtes, telefonische enquêtes, enquêtes via website, …

 • Distributie van nieuwe container(s)

  • Met of zonder chip en/of identificatiesticker

 • Vervanging van de oude container door een nieuwe container

 • Volumewissels

 • Bechippen van de huidige containers

 • Omchippen van de huidige containers

 • Aanpassen van huidige container naar nieuwe fractie

  • Bijvoorbeeld een restafvalcontainer omvormen voor ophaling OPK of Kunststof

 • controle restafvalcontainers

Lees meer over de implementatieprojecten.

 

Enkele voorbeelden van onderhoudscontracten

 • Administratief beheer. Volgende diensten zijn inbegrepen: burgers te woord staan via het contactcenter, acties inplannen, adresstickers voorbereiden, de uitvoering van de actie controleren, rapportering, …. Het is de klant zelf die de acties op het terrein uitvoert.

 • Full service beheer: dezelfde diensten als bij ‘administratief beheer’, aangevuld met de effectieve uitvoering op het terrein en beheer van de stocks

  • Light: wij leveren de klant een of meerdere exporten aan zodat deze kan zorg dragen voor de facturatie

  • Extra: wij maken en verzenden de facturen, volgen de betalingen op, verzenden herinneringen en houden indien nodig een blacklist/whitelist bij.

Lees meer over de onderhoudscontracten.

 

 

inovim news inovim news
inovim

Logistics

Onder ‘Logistics’ vallen volgende activiteiten

 • Inzameling bedrijfsafval: in opdracht van en voor rekening van de inzamelbedrijven zamelen wij niet-gevaarlijk bedrijfsafval in. Lees meer over de afvalinzameling.

 • Container management: goed beheer van de uitstaande voorraad containers stelt klanten in staat om goede dienstverlening te verzorgen en kosten te besparen. Lees meer over container management.

inovim news inovim news
inovim

Solutions

Onze creatieve en innovatieve afdeling ‘Solutions’ zorgt ervoor dat wij onze dienstverlening optimaal kunnen uitvoeren, niet alleen onze eigen dienstverlening maar ook die van onze klanten. Tal van klanten maken immers gebruik van onze producten en software.

Ons containermanagementsysteem stelt de klant in staat de uitstaande stock (tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, milieupassen, klachten, meldingen, ledigingen, …) optimaal te beheren.

Dit houdt onder meer in:

 • ledigingen verwerken (ontvangen via GPRS, Ram Card, …),

 • een whitelist of blacklist genereren

 • interventielijsten creëren

 • grof huisvuil op afroep

 • uitgebreide rapportages

Dankzij het containermanagementsysteem kunnen de inzamelbedrijven hun klanten de beloofde service garanderen.

Lees meer over het containermanagementsysteem.

 

inovim news inovim news
inovim

Systems

Begin 2020 nam INOVIM Group Aloatec Ident Systems (AIS) uit Deinze over. 

Opgericht in 2004, is AIS gespecialiseerd in hard- en softwareoplossingen voor recyclageparken voor lokale overheden en is met meer dan 170 geïnstalleerde recyclageparken marktleider in Vlaanderen. AIS ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt Diftar-systemen op recyclageparken.

Voortaan kunnen klanten bij INOVIM terecht voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van recyclageparken. Met INOVIM heeft de klant dus één partner die zorg draagt voor de volledige installatie van toegangszuilen, slagbomen, weegbruggen, betalingsunits, … en het noodzakelijke verdere onderhoud.

In het kader van diftar is het belangrijk dat het recyclagepark ook aangepast is zodat het gewenst afvalscheidingsgedrag ook bekomen wordt en/of behouden blijft.

Met onze software krijgt de klant dus een totaalpakket voor het beheer van twee- en vierwielcontainers, de milieupassen, de bezoeken aan de milieustraat en/of recyclagepark, de ledigingen, de (onder- & bovengrondse) verzamelcontainers, oproepen van de burgers, eventuele klachten. Burgers kunnen voortaan één factuur ontvangen met daarop het volledige gebruik van de diverse afvalrecipiënten.

Als klant heeft u zowel de mogelijkheid om te kiezen voor bijvoorbeeld een installatie (en onderhoud) van een toegangscontrolesysteem met slagboom als voor een totaalpakket. Onder de term DaaS of Diftar as a service kunnen wij een compleet aanbod doen aan diensten en producten om het afvalbeheer binnen uw grondgebied te optimaliseren. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

 

Onder Systems valt ook de hardware om projecten met de juiste middelen te ondersteunen:

 • chips,

 • milieupassen, als badge of sleutelhanger,

 • toegangscontrolesystemen om op collectieve containers te installeren

 • en de nodige toebehoren zoals labels, labelprinters, ...

 

inovim news inovim news