header
inovim

NEWS

INOVIM  - vroeger D&C - ondersteunt gemeenten, gemeentelijke verenigingen en afvalinzamelingsorganisaties die hun afvalbeheer willen optimaliseren. We geven advies over hoe ze hun burgers kunnen aansporen om zich voor een betere, afvalarme wereld in te zetten. Hieronder treft u recent nieuws of realisaties.

09/12/16

Ondanks dat de gemeente Etten-Leur koploper is bij de gemeentes tussen 20.000 en 50.000 inwoners op het gebied van afval scheiden (nu al 75%) , wil dit niet zeggen dat ze daarom op hun lauweren rusten. Na controle van de restafvalcontainer worden bewoners door middel van een hanger aan de container op de hoogte gebracht dat er afval aangetroffen is dat waardevol is en dat dit beter op een andere wijze kan afgevoerd worden. Dit is een goede zaak voor iedereen.

07/12/16

De eerste 50.000 enquêtes zijn achter de rug in de gemeenten van Avalex. Nu duidelijk is wie wat wenst, kunnen de containers geproduceerd worden en de terreinwerken ingepland worden.

01/12/16

Eind deze maand ontvangen de burgers van de gemeente Oosterhout een papiercontainer.

inovim news