header
inovim

NEWS

INOVIM  - vroeger D&C - ondersteunt gemeenten, gemeentelijke verenigingen en afvalinzamelingsorganisaties die hun afvalbeheer willen optimaliseren. We geven advies over hoe ze hun burgers kunnen aansporen om zich voor een betere, afvalarme wereld in te zetten. Hieronder treft u recent nieuws of realisaties.

27/03/17

Bewoners uit de gemeente Kapellen kunnen, indien ze dit wensen, een papiercontainer komen afhalen. Deze bewoner heeft dit alvast gedaan.

22/03/17

Half april starten we met de tweede fase voor de bedeling van de papiercontainers voor IOK Afvalbeheer. In deze fase worden circa 50.000 containers bedeeld op enkele weken tijd.

15/03/17

 In de maand april gaan we ruim 31.000 PMD containers uitzetten in de gemeente Helmond.

inovim news inovim news