header
inovim

NEWS

INOVIM  - vroeger D&C - ondersteunt gemeenten, gemeentelijke verenigingen en afvalinzamelingsorganisaties die hun afvalbeheer willen optimaliseren. We geven advies over hoe ze hun burgers kunnen aansporen om zich voor een betere, afvalarme wereld in te zetten. Hieronder treft u recent nieuws of realisaties.

18/05/18

Exact nog één week voor de invoering van GDPR of General Data Protection Regulation. In Nederland beter gekend als AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn er alvast klaar voor.

02/05/18

De gemeente Goes voert Diftar in. Ieder huishouden in laagbouw ontvangt binnenkort twee nieuwe containers van 240L voor restafval en GFT-afval. De oude containers worden ingenomen.

25/04/18

De intercommunale ILvA heeft onze software gekozen voor het beheer van hun klantenbestand, abonnementen, minicontainers, klachten, meldingen, losse ophalingen, ...

inovim news inovim news inovim news