header

Services

De afdeling ‘Services’ telt de meeste personeelsleden en staat in voor de uitvoering van alle implementatieprojecten en onderhoudscontracten. Sinds 1998 doen wij niets anders dan acties op en rond de afvalcontainer uitvoeren. We hebben dus de nodige ervaring in huis om uw project tot een goed einde te brengen.

Enkele voorbeelden van implementatieprojecten

 

 • Enquête om te weten welk volume een burger wenst en nadien de distributie van de gevraagde container

  • Bedeling van mailings

  • Huis-aan-huis enquêtes, telefonische enquêtes, enquêtes via website, …

 • Distributie van nieuwe container(s)

  • Met of zonder chip en/of identificatiesticker

 • Vervanging van de oude container door een nieuwe container

 • Volumewissels

 • Bechippen van de huidige containers

 • Omchippen van de huidige containers

 • Aanpassen van huidige container naar nieuwe fractie

  • Bijvoorbeeld een restafvalcontainer omvormen voor ophaling OPK of Kunststof

 • controle restafvalcontainers

Lees meer over de implementatieprojecten.

 

 

Enkele voorbeelden van onderhoudscontracten

 • Administratief beheer. Volgende diensten zijn inbegrepen: burgers te woord staan via het contactcenter, acties inplannen, adresstickers voorbereiden, de uitvoering van de actie controleren, rapportering, …. Het is de klant zelf die de acties op het terrein uitvoert.

 • Full service beheer: dezelfde diensten als bij ‘administratief beheer’, aangevuld met de effectieve uitvoering op het terrein en beheer van de stocks

  • Light: wij leveren de klant een of meerdere exporten aan zodat deze kan zorg dragen voor de facturatie

  • Extra: wij maken en verzenden de facturen, volgen de betalingen op, verzenden herinneringen en houden indien nodig een blacklist/whitelist bij.

Lees meer over de onderhoudscontracten.

 

 

inovim news inovim news
inovim

Logistics

Onder ‘Logistics’ vallen volgende activiteiten

 • Inzameling bedrijfsafval: in opdracht van en voor rekening van de inzamelbedrijven zamelen wij niet-gevaarlijk bedrijfsafval in. Lees meer over de afvalinzameling.

 • Container management: goed beheer van de uitstaande voorraad containers stelt klanten in staat om goede dienstverlening te verzorgen en kosten te besparen. Lees meer over container management.

inovim news inovim news
inovim

Solutions

Onze creatieve en innovatieve afdeling ‘Solutions’ zorgt ervoor dat wij onze dienstverlening optimaal kunnen uitvoeren, niet alleen onze eigen dienstverlening maar ook die van onze klanten. Tal van klanten maken immers gebruik van onze producten en software.

Onder ‘Solutions’ valt het ontwerp en de ontwikkeling van

Software

Ons containermanagementsysteem stelt de klant in staat de uitstaande stock (tweewielcontainers, vierwielcontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, milieupassen, klachten, meldingen, ledigingen, …) optimaal te beheren.

Dit houdt onder meer in:

 • ledigingen verwerken (ontvangen via GPRS, Ram Card, …),

 • een whitelist of blacklist genereren

 • interventielijsten creëren

 • grof huisvuil op afroep

 • uitgebreide rapportages

Dankzij het containermanagementsysteem kunnen de inzamelbedrijven hun klanten de beloofde service garanderen.

Lees meer over het containermanagementsysteem.

 

Hardware

Daarnaast hebben wij ook de nodige hardware in huis om projecten met de juiste middelen te ondersteunen:

 

Systems

Onze kant-en-klare afvalinzamelsystemen leveren we compleet en volledig operationeel. Ze bieden oplossingen die verder gaan dan andere inzamelsystemen.

Met oplossingen als deze maken we het verschil:

 • Mobiele afvalcontainers met een identificatiesysteem

 • Bovengrondse afvalcontainers met een identificatiesysteem

 

inovim news inovim news