header

Kerncijfers

Kerncijfers

 • Aantal medewerkers:  71 
  Aantal operationele voertuigen: 34
  Aantal verdeelde containers: meer dan 7,5 miljoen 
  Aantal gerealiseerde implementatieprojecten in 2016: 41 
  Aantal inwoners die door onze software CI-Web beheerd worden:  12 miljoen 
  Aantal ledigingen die door onze software CI-Web verwerkt werden:   9,2 miljoen 
  Aantal meldingen verwerkt in het callcenter in 2016:  140.000 
  Aantal mailings gemaakt en bedeeld in 2016: 570.000
  Aantal acties op het terrein uitgevoerd:  534.00